Autspoken gaat stoppen

Door: Mariëlle Brink

Met pijn in het hart, heb ik besloten om te stoppen met Autspoken. Na een fantastische start in 2016, waarbij ik samen werkte met Stichting Autisme Ten Top en later ook in het bestuur toetrad, is er veel gebeurd.

Vanuit het bestuur is hard gewerkt aan het bouwen van een professioneel platform, waarin Autspoken geïntegreerd zou worden. Helaas ontstond er een verschil van inzicht over de te volgen strategie en ben ik uit het bestuur gegaan. Vanaf dat moment, heb ik als enige ‘medewerker’, de website onderhouden, blogs van mensen met autisme en hun omgeving geredigeerd en gepubliceerd en de reacties erop gemodereerd. Ook zijn er met regelmaat sprekers uit de database gevraagd door organisaties als MEE, NVA en Mamavita én zijn er enkele succesvolle bijeenkomsten geweest.

In samenwerking met Swink Webservices is de Facebook-pagina opgezet en beheerd en is er flink gebouwd aan bekendheid en bereik. Met dagelijks meer dan 350 unieke bezoekers op de website en bij publicatie van een nieuw blog zelfs meer dan 1200 bezoekers, kijk ik terug op een mooie tijd met veel mooie verhalen van mooie mensen.

Ik ben ervan overtuigd, dat Autspoken heeft bijgedragen aan meer begrip voor wat autisme is, in welke verscheidenheid het voorkomt en dat veel misverstanden zijn weerlegd voor en door mensen met autisme. Een etiket zegt niets over de persoon en zijn of haar kwaliteiten. Dat heeft Autspoken laten zien. En daar ben ik trots op.

Een dankwoord

En dan toch het besluit om te stoppen… Belangrijkste reden is tijd. De werkzaamheden voor Autspoken, zijn vooral opgepakt in mijn vrije tijd. Door een verandering van werkzaamheden én veranderingen in mijn persoonlijke leven, ontbreekt het me daar aan.

Ik ben trots op de mensen, die hebben bijgedragen aan Autspoken: de bloggers, de sprekers, de mensen die op de website hun verhalen deelden, de bezoekers van de bijeenkomsten en natuurlijk de organisaties die Autspoken een warm hart hebben toegedragen, zoals onder andere Swink, Specialisterren, ITvitae, NVA, Autimatch, CarapaxIT, Autitalent.

Mijn speciale dank gaat uit naar Willem van Spaendonck, die aan de start van Autspoken heeft gestaan door mijn plannen kritisch te beschouwen en mij te verbinden aan Stichting Autisme Ten Top en andere organisaties. Ook mijn speciale dank aan Vincent Wiering van Swink, die de FB-pagina heeft opgezet en heeft laten groeien.

Ook dank ik alle sprekers die op de bijeenkomsten van Autspoken de bezoekers hebben geïnspireerd met hun dikwijls persoonlijke verhalen én interactieve workshops.

Hoe nu verder?

De komende tijd, blijft de website nog bestaan, maar worden er geen nieuwe blogs meer gepubliceerd of sprekers toegevoegd. Ook de FB-pagina blijft nog bestaan, alsmede het Twitteracount. Op deze wijze ‘ebt’ de activiteit naar de achtergrond, maar kunnen betrokken mensen nog contact met elkaar leggen. Per januari 2019, zullen de website en social media accounts opgeheven worden.

Nogmaals dank aan alle betrokkenen voor jullie openheid en verhalen! Ik blijf natuurlijk betrokken bij het netwerk en hoop jullie waar dan ook nog eens te treffen!