Autspoken verder zonder stichting Autisme Ten Top

Na een tijd wikken en wegen, heb ik besloten om toch maar in de pen te kruipen over een situatie die mij geraakt heeft en waarvan de andere betrokkene mij oplegde er het zwijgen toe te doen.

Ik doorbreek het zwijgen, want dat voel ik me verplicht naar het netwerk van mensen met autisme die zo betrokken zijn bij Autspoken. Zij hebben er recht op te weten hoe Autspoken de toekomst ingaat.

Wat eraan vooraf ging

Zonder op de inhoud in details te treden, is de situatie dat ik een verschil van inzicht heb met een bestuurslid van stichting Autisme Ten Top, waarvan ik tot december jl. deel uitmaakte. Om die reden ben ik geen bestuurslid meer. In de periode die daarop volgde heb ik geprobeerd in goed overleg tot een scheiding van onze wegen te komen, waarbij ogenschijnlijk simpele vragen als ‘Wie gaat verder met de naam Autspoken, wie gaat verder met het Twitteraccount en de Facebookpagina?’, hebben geleid tot een onwerkbare situatie.

Hoe verder?

Nog steeds staat een aantal vragen open, maar één ding hebben we gezamenlijk besloten: ik ga verder met Autspoken en de website die het nu is vol blogs en sprekersprofielen. Het doet me groot plezier te zien dat mensen de website goed weten te vinden en reageren op de blogs.

Ook de Facebookpagina blijft onder beheer van Autspoken en de daarop aangesloten samenwerking met anderen.

Ik kijk er ontzettend naar uit om, nu deze beslissingen zijn genomen, weer blogs te verzamelen van mensen met autisme en mensen die op een andere manier betrokken zijn bij autisme. Met deze blogs hoop ik vooral werkgevers te bereiken, die arbeidsparticipatie van mensen met autisme net zo belangrijk vinden als ik. In een volgende fase, als er genoeg bereik is onder werkgevers, zal ook nagedacht worden over een commercieel model, waaruit inkomsten gegenereerd kunnen worden voor het toekomstige team van Autspoken. Immers, van vrijwilligerswerk kunnen we niet eten. Ik wil dan ook graag een netwerkje van vrijwilligers bouwen, die met mij samenwerken aan deze droom en op die manier hun eigen betaalde baan creëren.

De bestuursleden van de stichting wens ik veel succes met de verdere activiteiten, die onder een andere naam worden voortgezet. Met name wil ik Carlo Post en Jaap Brand bedanken voor hun bevlogen inzet en plezierige samenwerking, waar ik met een goed gevoel aan terug denk.

Jullie zullen me niet meer tegenkomen in de LinkedIn groep Autisme Ten Top, omdat het algemeen bestuur heeft besloten alle samenwerking en banden achter zich te laten.

Ik hoop dat deze uiteenzetting duidelijkheid geeft over de stand van zaken van Autspoken en zie uit naar mooie blogs van de doelgroep om weer op de website te publiceren. Tot snel!

Mariëlle