Laurens Ketting

Spreekcompetenties: Asperger, PTSS, Hashimoto, Overheid, Defensie, Politie

Motivatie

Op mijn 40e kreeg ik de diagnose ‘Stoornis van Asperger’. Moeilijk? Nee, ik vermoedde het een en ander al nadat mijn zoontje van 8 diezelfde diagnose toebedeeld had gekregen.

Ik was al aardig ingelezen in de materie en opeens werd ik ervaringsdeskundige… Wat wel moeilijk voor mij was, en nog steeds is, is dat geen enkele (overheids-)instantie om kan of wil gaan met mijn specifieke combinatie van levenservaring, Asperger, PTSS en Hashimoto. (Een auto-immuun ziekte die necrose van de schildklier en een disbalans in de hormoonhuishouding veroorzaakt.)

Door als spreker op te treden hoop ik mensen, instanties en werkgevers ervan te overtuigen dat zelfs iemand die bijna 50 jaar oud is en Asperger en PTSS heeft  toch nog een heleboel kan.

Met de juiste omscholing en begeleiding valt er door een dergelijk persoon weer een bestaan op te bouwen dat zinvol en bevredigend is.

Wat dat betreft ben ik dan ook bereid met iedereen een open gesprek aan te gaan over de (on-)mogelijkheden van iemand met Asperger en de (on-)mogelijkheden voor een dergelijk persoon in Nederland. Ik richt me graag tot werkgevers, die handvatten willen krijgen voor de inzet en benutting van mensen met autisme zonder ze over te belasten. Ook het vertellen over de grote verschillen tussen Aspergers onderling is een van mijn interessepunten.

Voor mij is dit een nieuwe wending in Spreken. Ik heb jarenlang bij mijn vorige werkgevers instructie gegeven, iets wat niet helemaal te vergelijken is maar ik zie het optreden als spreker als een stap vooruit ten opzichte van wat ik gedaan heb.

Ik streef ernaar de bewustwording over Asperger onder de mensen in Nederland een stukje groter te maken.

Boekingen

Laurens is de gehele week beschikbaar.