De horoscoop van Nederland. Wat gaat 2020 jou brengen?

Ben jij ook benieuwd wat 2020 gaat brengen?

In Nederland ben je in Nederlands klimaat. Daar sta je onder invloed van een Nederlandse mentaliteit en beweeg je mee met de ontwikkeling van Nederland. Nederland heeft, net als een kind in een gezin en een positie op een voetbalveld, een rol. Een specifieke, kenmerkende dynamiek die in samenspel is met zijn omgeving.

Nederland is een land aan zee. Hiermee een land van gevoel. Een land van “afvoer”. Onze wateren voeren afval en energie af voor andere landen, we filteren en ventileren voor onze buurlanden. Dit maakt ons kwetsbaar en gevoelig maar ook stromend en flexibel. We denken in korte termijn oplossingen en verliezen snel visie. We schakelen snel en onderhandelen als de beste. We anticiperen en wisselen met de benodigde emoties. Door de plaatsing en positie van Nederland zal dit niet veranderen.

Er zijn ook voordelen aan deze gevoeligheid behalve doorstroming en ontvankelijkheid. We hebben een belangrijke functie als mediator voor omringende landen. We kunnen door ons klimaat, gebruik maken van seizoenen en diverse jaarfasen. De diversiteit van deze omstandigheden zorgen voor een bredere ontwikkelingsweg dan bijvoorbeeld in een land waar de zomer nooit lijkt op te houden.

De natuur is dichtbij en met ons in contact. We kunnen niet anders dan rekening houden met water. Dit geeft ons bestaansrecht en letterlijk bedding. De natuur beïnvloedt ons dagelijks via haar eigen ontwikkelingsweg. Als de blaadjes van de bomen vallen, gebeurt er wat met ons. Wanneer de sneeuw onze wereld wit kleurt, gebeurt er wat met ons. Als de tulpen weer bloeien, voelen we dat.

Nederland biedt groei en ontwikkeling op haar eigen, unieke manier. Thema’s die horen bij ons land, zie je in de horoscoop terug van Nederland.

9 thema’s van de horoscoop van Nederland:

 1. Het hoofdthema van Nederland is onze sociaal maatschappelijke positie. De ambitie om onszelf leiding te leren geven. We mogen leren vertrouwen. Vertrouwen op onszelf. Moed verzamelen om onze mening te durven geven en een autoriteit te durven zijn.
 2. We zijn een bemiddelaar en dienen zorgvuldig met onze maatschappelijke positie om te gaan. We hebben letterlijk niet veel grond en aarde(aarding) maar blijken enthousiast te zijn en consumeren veel. Nederland bouwt door en lijkt van geen ophouden te weten. We dijen uit, voeden en consumeren en vergeten onszelf te verzorgen. Deze ambitie zal tevens de grote transformatie zijn.
 3. In Nederland wil je genieten, wil je “los” gaan en kun je zaken ervaren die impact kunnen hebben op jouw kijk en levenshouding.
 4. De korte termijn lijkt belangrijker dan lange termijn. Genieten via verslavingen is logisch en normaal. Het logische verstand volgen is niet onze sterkste kant en daarom juist, dienen we als Nederlander zijnde, ons eigen leven te ordenen en overzichtelijk te houden. Dit is namelijk niet iets wat de Nederlandse cultuur ons biedt.
 5. We zijn over samenwerken duidelijk en helder, die hebben we nodig. De afhankelijkheid is groot naar omringende landen. De behoefte aan zekerheden is ook groot door onze kwetsbare aard.
 6. De Nederlander is een spaarder, probeert graag vast te houden wat hij kan. Hij wil zaken op zeker stellen, verzekert zich graag en gelooft de dokter en de bank. Dient zijn drijfveren goed te onderzoeken en zou kunnen leren wat meer voor zijn mening uit te komen. We verzamelen veel op alle niveaus. Onderscheiden is niet onze sterkste kant maar veel voor een ander overhebben wel. We kunnen grenzeloos zijn.
 7. Nederland is een land van dromen, van illusies, van verzachting en omhulling. Onrust is snel aanwezig maar er wordt ook veel stilgehouden. De familie is een baken. We trekken ons liever terug en houden onze mond. Een Nederlander is van nature niet opvliegerig. We blijven snel trouw aan de regels en wetten die er nu eenmaal zijn.
 8. Verantwoordelijkheid nemen is een groot thema. Helderheid, concreet zijn, logisch handelen en waarheid erkennen zijn niet vanzelfsprekend. We vinden dit met name in ons buurland Duitsland dat veel invloed heeft op ons welzijn. Het geluk van Nederland zit hem in het evenwicht, in de balans. We streven vrijheid, gelijkheid, broederschap na maar worden veelal zo niet behandeld door onze buren. Dromen en misvattingen zijn groot.
 9. We laten onze zon graag zien, dragen iedereen een warm hart toe en willen zo positief mogelijk naar buiten komen. Maar in deze tijd, zullen bellen doorgeprikt worden en luchtkastelen zichtbaar worden. We dienen realiteit in te zien. Te gaan opruimen, letterlijk en figuurlijk is de vervuiling te groot aan het worden.

De ontwikkelingsweg van Nederland is sterk verbonden met die van Engeland (UK). Nederland deelt een aantal thema’s met Engeland. Namelijk, Saturnus energie. Saturnus gaat over de waarheid spreken, durven te concretiseren, verantwoordelijkheid dragen en ruggengraat bieden.

Deze planeet energieën zijn verankerd op Aarde via leylijnen. Dit zijn belangrijke energielijnen die over de Aarde heen lopen. Ten noordwesten in de Noordelijke Noordzee is de Saturnus lijn als ijkpunt aanwezig en straalt door naar Engeland en Nederland.

Het duidt op een dynamiek in deze landen, een thema, een leerschool en bijbehorende sfeer. We zijn de harde werkers, buffelen door, handelen wel maar hebben moeite met grote lijnen en lange termijn visie. We hebben last van een koppigheid en teveel details. Nederland heeft een groot belang bij aarding, letterlijk en figuurlijk. Logisch, nuchter en verantwoord handelen is een leerdoel. Innerlijke beschaving en omgangsvormen een aandachtspunt.

Zowel Nederland als Engeland leven een grote zoektocht van erkenning en willen zich laten gelden maar worden niet gehoord en gezien. Deze twee landen zijn beide kwetsbaar, vallen snel buiten de boot, kunnen doorslaan in arrogantie en statigheid. Nederlands Indië, Engelse koloniën, kijk de geschiedenis boeken er maar op na. De Nederlander die hier woont, maakt deel uit van dit proces.

Wij Nederlanders dienen aandacht te besteden aan 7 zaken:

 1. Lange termijnvisie.
 2. Groter leren denken.
 3. Niet oppotten maar door laten stromen.
 4. Opruimen en organiseren.
 5. Logisch en verantwoord handelen.
 6. Betrouwbaar zijn.
 7. Focus houden.

Beste Nederlander, wees uniek. Voel je een Wereldburger en blijf jouw grenzen verleggen.

Het is onze kracht.

Bovenstaande tekst is geschreven in samenwerking met Astroloog Lia Ouendag en is gebaseerd op de actuele horoscoop van Nederland.

Werk aan de winkel in 2020. Wil jij aan de slag met het aanpakken en organiseren van jouw woon- of werkomgeving of als Organizer? Laat dan van je horen.