Peter Teeuwen

Achtergrond

Ik ben nu 60 jaar. Ik heb wiskunde gestudeerd aan de universiteit in Nijmegen en vormingswerk aan de sociale academie in Groningen. Ik heb een aantal jaren gewerkt als wiskundeleraar, maar de grootste tijd ben ik werkzaam geweest in de ICT als procesontwerper. Na 10 jaar werkloosheid werk ik sinds kort als scanoperator bij GMS.  In de tussentijd heb ik een opleiding gedaan tot autismevriendelijke coach aan de autisme-academie.

Peter Teeuwen

Relatie met autisme

Rond mijn 45e kwam ik erachter dat ik autisme heb. Iemand in de hulpverlening kwam met de suggestie dat ik wellicht een PDD-NOS-ser  was. Dat heb ik toen laten onderzoeken en uiteindelijk heb ik de diagnose Asperger gekregen. Na jaren allerlei hulpverleners te hebben afgelopen wist ik nu wat ik was: ik was hoogbegaafd (dat had ik al in 1985 ontdekt) en ik had dus ook autisme, een Asperger zogezegd.

Bij mij uitte zich dat autisme vooral doordat ik moeite had met het verwerken van prikkels, zowel van buiten als van binnen. Ik ben er ondertussen achter dat dat bij veel mensen met autisme het geval is: er komt zoveel op je af of er borrelt van alles in je op en je weet daar niet goed onderscheid in te maken, zodat je als het ware overspoeld wordt.

Ik keek bijvoorbeeld nooit iemand aan. Lange tijd heb ik gedacht dat ik dat deed omdat ik tóch geen informatie kon krijgen uit iemands gezichtsuitdrukking of oogopslag. En misschien is dat ook wel zo en heb ik geleerd om gezichtsuitdrukkingen te automatiseren. Maar wellicht is er ook een andere verklaring: misschien zijn dergelijke indrukken wel zo heftig dat ik ze eenvoudigweg niet kon verwerken en daarom maar vermeed. Ik kan me bijvoorbeeld ook herinneren dat ik het vroeger doodeng vond om iemand aan te raken. Ik had het gevoel dat ik dan een elektrische shock kreeg. Bij mijn zoon zie ik veel van dat gedrag terug. Zelf heb ik op  de een of andere manier daar een modus in gevonden. Want ik ben ondertussen al jaren getrouwd en ik heb geen moeite (nou ja, meestal) om andere mensen aan te raken of in de ogen te kijken.

Ervaring in het geven van lezingen

Naast dat ik jaren voor de klas heb gestaan, ik kom uit een echte onderwijsfamilie, heb ik in samenwerking met het toenmalige MEE lezingen verzorgd voor professionals, ervaringsdeskundigen (mensen met autisme) of familie en bekenden van mensen met autisme.
Ook heb ik een lezing gegeven voor studenten pedagogie aan de universiteit.

Vaak kreeg ik te horen dat ze veel opgestoken hadden van mijn lezing, dat ze nu beter begrepen waarom Pietje of Marietje zus of zo reageerde, en dat ze nu  op een andere manier naar autisme keken. Mijn verhaal is dan ook anders dan wat er (helaas) nog steeds gangbaar is in de traditionele hulpverlening en mijn visie idem dito.

Waar gaan mijn lezingen over

Mijn lezingen gaan over de combinatie van autisme en hogere intelligentie.

Ik was eens bij een psychiater die moest beoordelen of ik depressief was en zodoende in de ziektewet thuis hoorde. Hij kwam tot de conclusie dat ik niet depressief was en dat ik ook geen autisme had. Kort door de bocht vond hij me een zelfingenomen narcist. Ik was geschokt dat hij de duidelijke kenmerken van autisme niet als zodanig herkend had, zoals het niet uit de emotie kunnen komen en steeds verder in details raken.

Ik heb toen onderzoek gedaan naar wat er over de combinatie hoogbegaafdheid en autisme bekend was. Tot mijn stomme verbazing (en ergernis) kwam ik erachter dat er vrijwel niets te vinden was (dit is wel al een paar jaar geleden) en wat ik wel vond sloeg vaak nergens op.

Dit alles bij elkaar was voor mij de aanleiding om een boek te gaan schrijven “Het Autistisch Brein” en lezingen en workshops te gaan geven over het thema “hogere intelligentie en autisme”.

Ik behandel daar vragen als:

  • Het ontstaan van het autismespectrum
  • Waarom is autisme anders als je intelligenter bent?
  • Wat is inlevingsvermogen eigenlijk?
  • Wat voor problemen hebben mensen met autisme die intelligent zijn anders dan mensen met een lagere intelligentie?
  • Hoe komt het dat de een er heel goed mee om kan gaan en de ander niet?
  • Wat voor maatschappelijke problemen hebben mensen met autisme en hogere intelligentie?
  • De betekenis van mensen met autisme voor de samenleving